Dilarang Kencing Sembarangan Kecuali Anda Anjing

Rating Dong
Jangan Kencing Sembarangan nanti dilempar batu.
Jangan Kencing Sembarangan nanti dilempar batu.

Zingga Nusantara – Tulisan tentang Kencing Sembarangan ditembok yang ditemui oleh @danatraveller.